Předmětová komise estetické výchovy

Základní informace

Estetická výchova na našem gymnáziu se realizuje ve dvou předmětech – v hudební výchově a výtvarné výchově. Oba předměty vychází ze ŠVP, výuka tudíž probíhá na nižším gymnáziu ve všech ročnících a je určena pro všechny žáky, na vyšším gymnáziu se estetická výchova vyučuje v 1. a 2. ročníku, kdy si žáci volí mezi Hv a Vv, a je dotována 2 hodinami týdně. V dalších ročnících (3. i 4. ročníku) mohou žáci prohlubovat svoje znalosti ve volitelných předmětech  - seminář Vv a seminář Hv. Oba předměty si mohou také zvolit v rámci profilové části maturitní zkoušky jako maturitní předmět, který se skládá ze dvou částí – praktické a teoretické.

Cílem výuky je nejen získat určité množství teoretických znalostí, ale především rozvíjet praktické dovednosti hudební i výtvarné, prohlubovat tvořivost a smysl pro estetické vnímání. Podstatou estetické výchovy je vytvořit u žáků vztah k umění, k tvůrčí činnosti svojí i ostatních, naučit žáky přijímat různorodost uměleckého světa a vnímat umění jako nezbytnou součást lidského života.

Hudební výchova – další aktivity

Výtvarná výchova

Výuka výtvarné výchovy probíhá v nově zrekonstruované třídě. K výtvarným činnostem využíváme různé materiály, techniky a pomůcky. Zaměřujeme se na kresbu, malbu, grafiku, fotografii a tvorbu animovaných filmů.

Výtvarná výchova - další aktivity

Poslední ročník výtvarné výchovy (6.P, 2.A) je koncipován převážně teoreticky. V jeho rámci se studenti věnují stručně problematice teorie výtvarných umění, moderním uměleckým proudům a poznání významných výtvarně uměleckých památek Litomyšle. Každoročně se rovněž uskuteční projekt, jehož výstupem je poslední, tedy do jisté míry „mistrovské“ výtvarné dílo každého z absolventů výuky výtvarné výchovy. Tyto práce jsou vždy vystaveny v aule školy a posléze v zámeckém infocentru.

Poslední články

JÁ

Pod tímto poněkud sebestředným titulem se skrývá projekt výtvarníků 2.A a 6.P naší školy, který se naplňoval průběžně v tomto školním roce (2021/22).

Uměnovědná exkurze prváků a kvintánů

Uměnovědná exkurze prváků a kvintánů

Datem jsme se nenechali odradit a v pátek 13. května jsme se vydali za uměním do Prahy. Plán byl jasný – Centrum současného umění DOX a poté májový Petřín a Máj u pomníku Karla Hynka Máchy.

Výstavka výtvarky

Výstavka výtvarky

V pátek 18. února odpoledne se prostory naší školy (touto dobou už většinou utichlé) zaplnily studenty hned několika tříd – sekundy, tercie, kvarty, kvinty – a mnoha učiteli. Na chodbách gymnázia totiž byla a stále jsou k vidění výtvarná díla, na nichž studenti pracovali během minulého pololetí.

Další články

 • Vánoční radovánky – záznam živého přenosu (Ivana Pulgretová, 23. prosince 2021)
 • Adventní radovánky BUDOU! (Ivana Pulgretová, 6. prosince 2021)
 • 2. virtuální výstava výtvarných prací žáků gymnázia (Klára Kučerová, 14. června 2021)
 • Umění, moje bydliště a já (Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D., 12. května 2021)
 • Mé futuristické JÁ (Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D., 26. dubna 2021)
 • Mé expresionistické JÁ (Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D., 18. dubna 2021)
 • Virtuální výstava výtvarných prací žáků gymnázia (Klára Kučerová, 31. ledna 2021)
 •  
   
   
  Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
  Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum