Předmětová komise matematiky, fyziky a informatiky

Základní informace

Předmětová komise matematiky, fyziky a informatiky garantuje výuku těchto předmětů, přičemž připravuje naše studenty na vysoké školy přírodovědného a technického zaměření prostřednictvím seminářů z těchto předmětů, které si studenti volí v posledních dvou letech studia.

Na nižším stupni gymnázia se snažíme žáky hlavně neodradit od studia přírodních věd (např. výuka fyziky vychází z demonstračních a frontálních pokusů), na vyšším gymnáziu jsou pak znalosti prohlubovány a doplňovány nezbytným matematickým popisem (přestože ve fyzice se stále vychází z výsledků prováděných experimentů).

Dále má předmětová komise pod patronací fyzikální kabinet a laboratoř, počítačovou učebnu a 18 tabletů, které tvoří přenosnou učebnu pro použití ve výuce.

Další aktivity

Konzultační hodiny

Konzultace se všemi členy předmětové komise jsou možné pro předchozí domluvě.

Poslední články

Matematické soutěže

Matematické soutěže

Každoročně se naši studenti zapojují do rozmanitých matematických soutěží, nejinak tomu bylo i v letošním školním roce.

Fyzikální olympiáda kat. B

Fyzikální olympiáda kat. B

V letošním roce jsme měli opakovaně zástupce v krajském kole Fyzikální olympiády. Byl jím jako v loňském roce Vojta Juza ze septimy. Soutěžní příklady byly mixem prakticky všech fyzikálních poznatků, které mohou studenti nasbírat během středoškolského studia. To se také projevilo na obsazenosti této kategorie. Z celého kraje se našlo pouze sedm statečných, kteří se byli ochotni utkat při řešení složitých příkladů. Vojta obsadil 3. místo a potvrdil, že jeho poznatky z oblasti všech přírodních věd jsou krásně propojené.

Technologická olympiáda

Technologická olympiáda

Na prvního apríla v pátek se tři studenti septimy – Štěpán Dostál, Oskar Štěrba a Matyáš Novotný – zúčastnili online kola technologické olympiády, poprvé pořádané ČVUT. Celostátně přístupná soutěž vyžadovala účast tříčlenných týmů, které měly tři hodiny na zodpovězení 25 otázek s tématikou technických vymožeností moderní doby. Dvacet pět nejlepších týmů dále postupuje do finálního kola v Praze.

Další články

 • Matematický klokan 2022 (Marie Flašková, 7. dubna 2022)
 • Krajské kolo Festivalu vědy a techniky (Petra Jaklová, 23. března 2022)
 • Li-Pol na Fyziklání (Martina Kunderová, 14. února 2022)
 • Okresní kolo soutěže Věda a technika 2022 je za námi (Martina Kunderová, 11. února 2022)
 • Školní kolo SOČ a Vědy a techniky (Leontýna Šlégrová, 3. února 2022)
 • Obhajoby ročníkových prací (Leontýna Šlégrová, 17. ledna 2022)
 • Intel-ISEF 2021 (Martina Kunderová, 8. června 2021)
 •  
   
   
  Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
  Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum