Předmětová komise německého jazyka

Základní informace

Předmětová komise německého jazyka zajišťuje výuku němčiny. Na našem gymnáziu se německý jazyk vyučuje jako druhý cizí jazyk. Ve čtyřleté formě studia se vyučuje paralelně s angličtinou ve všech ročnících, v osmileté formě studia se začíná s výukou podle nového ŠVP školy v tercii (žáci si volí mezi německým jazykem a francouzským jazykem). Týdenní hodinová dotace jsou tři hodiny. Žákům, kteří si zvolí německý jazyk jako maturitní předmět, je v posledních dvou ročnících před maturitou nabízen volitelný předmět Seminář z německého jazyka dvě hodiny týdně.

Výuka probíhá v jazykových učebnách podle učebnic Wir (tercie) a Direkt Neu (ostatní třídy). Jako doplňkový materiál se podle potřeby využívají počítačové programy, videoprogramy a časopisy JUMA a Freundschaft. Zájemci využívají i malou knihovnu s časopisy a knihami německých autorů v originále.

Další aktivity

Konverzační soutěže

Každoročně probíhá vždy v lednu školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce pro žáky s hlubším zájmem o němčinu. Dva nejlepší postupují do okresního kola a odtud tři nejlepší do krajského kola.

Výměnný studijní program

V roce 2015 navázala naše škola spolupráci s bavorskou školou Gymnasium Landau an der Isar. Žáci si celý rok dopisovali se svými partnery z německého gymnázia a ve školním roce 2016/17 v září navštívili němečtí partneři naši školu. V červnu 2017 absolvovali výměnný pobyt v Německu naši žáci a učitelé.

Zahraniční exkurze

Podle zájmu žáků komise německého jazyka organizuje zájezdy do Německa, Rakouska a Švýcarska. V minulých letech jsme navštívili např. Karlsruhe, Heidelberg, Berlin, Postupim, Drážďany, Rothenburg, Norimberk, Salzburg, Berchtesgaden (Orlí hnízdo) a několikrát Vídeň, dále pak Luzern, Curych, Bern, Basilej a další místa.

Charity day a další aktivity

K dalším aktivitám patří zapojení tzv. „bayrische Stube“ do projektu Charity day, jarní workshop Tandemu „Do Německa na zkušenou“ nebo Goethe Institutu „Němčina nekouše“, či on-line soutěže Best in Deutsch.

Poslední články

Krajské kolo olympiády v německém jazyce

Krajské kolo olympiády v německém jazyce

Po předešlém skvělém výkonu a obsazení prvního místa v okresním kole olympiády ve Svitavách se náš student Čeněk Chleboun zúčastnil 8. 3. 2018 krajského kola na gymnáziu v Pardubicích. Štěstí našemu Čendovi moc nepřálo, a to hned při výběru tématu ústní části, kde měl se studentem z Holic diskutovat o ochraně životního prostředí. Tedy, hůře si vytáhnout nemohl - přesto předvedl excelentní výkon. A i když nakonec zůstal těsně pod stupni vítězů - získal čtvrté místo, mrzet ho to nemusí. Dostalo se mu uznání od jedné ze zkoušejících, která si posteskla, že takový student určitě k nim na univerzitu studovat jazyk nepřijde.

Ani my jsme nepřijeli z olympiády s prázdnou

Ani my jsme nepřijeli z olympiády s prázdnou

Dne 14. února 2018 se konalo okresní kolo Olympiády v německém jazyce ve Svitavách. Naši školu v kategorii III.A pro studenty vyšších gymnázií a středních odborných škol úspěšně reprezentovali 2 studenti, a to Štěpán Šváb a Čeněk Chleboun ze sexty. Čenda obsadil 1. místo a obdržel pomyslný nejcennější kov.

Studenti našeho gymnázia na zkušené v Bavorsku

Studenti našeho gymnázia na zkušené v Bavorsku

„VITEJTE“ in der Bergstadt / vítejte v horním městě / - těmito slovy přivítal starosta města Landau an der Isar studenty z České republiky na výměnném pobytu.

Koncem měsíce května vyrazili studenti našeho gymnázia do bavorského městečka Landau an der Isar. Cestu z Litomyšle do Landau jsme pohodlně absolvovali vlakem v kombinaci s autobusem. Na nádraží v Plattlingu nás již očekávali studenti Gymnázia Landau se svými rodiči. Po přivítání vedoucím učitelem výměnného pobytu za bavorskou stranu panem Peterem Poliererem se naši studenti se svými hostitelskými rodinami vydali do nových domovů a večer strávili vzájemným seznamováním.

Další články

 • Olympiáda z německého jazyka – postup do krajského kola (Helena Dvořáková, 10. února 2017)
 • Vánoční putování po Bavorsku (Helena Dvořáková, 21. prosince 2016)
 • WIR BAUEN BRÜCKEN (Helena Dvořáková, 30. září 2016)
 • Naši studenti v ústředním kole olympiády v němčině (Helena Dvořáková, 22. dubna 2016)
 • Naši studenti v krajském kole olympiády v německém jazyce byli úspěšní (Helena Dvořáková, 16. března 2016)
 • Adventní Drážďany - informace pro účastníky (Inka Píchalová, 30. listopadu 2015)
 • Adventní zájezd do Drážďan (Inka Píchalová, 12. listopadu 2015)
 •  
   
   
  Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
  Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum