Předmětová komise německého jazyka

Základní informace

Předmětová komise německého jazyka zajišťuje výuku němčiny. Na našem gymnáziu se německý jazyk vyučuje jako druhý cizí jazyk. Ve čtyřleté formě studia se vyučuje paralelně s angličtinou ve všech ročnících, v osmileté formě studia se začíná s výukou podle nového ŠVP školy v tercii (žáci si volí mezi německým jazykem a francouzským jazykem). Týdenní hodinová dotace jsou tři hodiny. Žákům, kteří si zvolí německý jazyk jako maturitní předmět, je v posledních dvou ročnících před maturitou nabízen volitelný předmět Seminář z německého jazyka dvě hodiny týdně.

Výuka probíhá v jazykových učebnách podle učebnic Wir (tercie) a Direkt Neu (ostatní třídy). Jako doplňkový materiál se podle potřeby využívají počítačové programy, videoprogramy a časopisy JUMA a Freundschaft. Zájemci využívají i malou knihovnu s časopisy a knihami německých autorů v originále.

Další aktivity

Konverzační soutěže

Každoročně probíhá vždy v lednu školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce pro žáky s hlubším zájmem o němčinu. Dva nejlepší postupují do okresního kola a odtud tři nejlepší do krajského kola.

Výměnný studijní program

V roce 2015 navázala naše škola spolupráci s bavorskou školou Gymnasium Landau an der Isar. Žáci si celý rok dopisovali se svými partnery z německého gymnázia a ve školním roce 2016/17 v září navštívili němečtí partneři naši školu. V červnu 2017 absolvovali výměnný pobyt v Německu naši žáci a učitelé.

Zahraniční exkurze

Podle zájmu žáků komise německého jazyka organizuje zájezdy do Německa, Rakouska a Švýcarska. V minulých letech jsme navštívili např. Karlsruhe, Heidelberg, Berlin, Postupim, Drážďany, Rothenburg, Norimberk, Salzburg, Berchtesgaden (Orlí hnízdo) a několikrát Vídeň, dále pak Luzern, Curych, Bern, Basilej a další místa.

Charity day a další aktivity

K dalším aktivitám patří zapojení tzv. „bayrische Stube“ do projektu Charity day, jarní workshop Tandemu „Do Německa na zkušenou“ nebo Goethe Institutu „Němčina nekouše“, či on-line soutěže Best in Deutsch.

Poslední články

Informativní schůzka k výměnnému pobytu

Informativní schůzka k výměnnému pobytu

Informativní schůzka pro studenty 4.P, 5.P, 6.P, 1.A a 2.A k výměnnému pobytu mezi naší školou a Gymnáziem Landau ve dnech 1.-12. 4. 2019 se uskuteční dne 14. 3. v 15.30 hod. ve sborovně školy. Zváni jsou též rodiče.

Deutsch macht Spaß

Deutsch macht Spaß

13. února 2019 proběhlo ve Svitavách okresní kolo olympiády v německém jazyce a naše gymnázium mělo patřičnou reprezentaci. Septimáni Štěpán Šváb a Čeněk Chleboun obsadili 1. a 2. místo a postupují tak do krajského kola. Oběma patří velká gratulace!

Krajské kolo olympiády v německém jazyce

Krajské kolo olympiády v německém jazyce

Po předešlém skvělém výkonu a obsazení prvního místa v okresním kole olympiády ve Svitavách se náš student Čeněk Chleboun zúčastnil 8. 3. 2018 krajského kola na gymnáziu v Pardubicích. Štěstí našemu Čendovi moc nepřálo, a to hned při výběru tématu ústní části, kde měl se studentem z Holic diskutovat o ochraně životního prostředí. Tedy, hůře si vytáhnout nemohl - přesto předvedl excelentní výkon. A i když nakonec zůstal těsně pod stupni vítězů - získal čtvrté místo, mrzet ho to nemusí. Dostalo se mu uznání od jedné ze zkoušejících, která si posteskla, že takový student určitě k nim na univerzitu studovat jazyk nepřijde.

Další články

 • Ani my jsme nepřijeli z olympiády s prázdnou (Helena Dvořáková, 27. února 2018)
 • Studenti našeho gymnázia na zkušené v Bavorsku (Helena Dvořáková, 8. června 2017)
 • Olympiáda z německého jazyka – postup do krajského kola (Helena Dvořáková, 10. února 2017)
 • Vánoční putování po Bavorsku (Helena Dvořáková, 21. prosince 2016)
 • WIR BAUEN BRÜCKEN (Helena Dvořáková, 30. září 2016)
 • Naši studenti v ústředním kole olympiády v němčině (Helena Dvořáková, 22. dubna 2016)
 • Naši studenti v krajském kole olympiády v německém jazyce byli úspěšní (Helena Dvořáková, 16. března 2016)
 •  
   
   
  Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
  Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum