Předmětová komise tělesné výchovy

Základní informace

Tělesnou výchovu vyučujeme ve všech ročnících jako samostatný předmět s dvouhodinovou dotací. Předmětovou komisi tělesné výchovy na naší škole tvoří aprobovaní vyučující. Hlavní činností tělovýchovné komise je naplňování osnov a školního vzdělávacího programu. Protože tělesná výchova přesahuje i do „všedních“ situací našeho života, snaží se vyučující tělesné výchovy nejen naplňovat ŠVP a povinné složky výuky, ale vést studenty i k péči o své zdraví (prevence nemocí) a k zdravému životnímu stylu. Všechny žáky bez ohledu na individuální dispozice vedeme k tomu, aby zažili radost z pohybu a hry a tím získali pokud možno trvalý kladný vztah ke sportu nebo jiné, jim přiměřené, podobě fyzické aktivity.

Studenti si v tělesné výchově osvojují dovednosti a návyky, které jim dávají možnosti kultivovat vlastní osobnost a zodpovědně pečovat o své tělo. Zaměřuje se zejména na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže sedavého způsobu života i pobytu ve škole, na rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu, na prožitek radosti z pohybu.

Stejně tak umožňujme setkání s méně obvyklými sportovními aktivitami (bowling, spinning, fitbox, bosu, squash, snowboard i základy první pomoci v praxi) a nabízíme možnosti jejich využití ve volném čase. Nedílnou součástí výchovně-vzdělávací práce vyučujících tělesné výchovy je realizace lyžařských kurzů, letních (sportovně-turistických) kurzů se zaměřením na pohyb a pobyt v přírodě a pořádání turnajů.

Lyžařské kurzy – žáci nižšího gymnázia (sekunda) a studenti vyššího gymnázia (1. ročník a kvinta) se každoročně účastní lyžařského výcvikového kurzu. Kurzy probíhají v různých lokalitách, v posledních letech odjížděli žáci nižšího gymnázia lyžovat do Čenkovic, 1. ročníky a kvintáni na Dolní Moravu.

Sportovně turistický kurz – v červnu studenti 3. ročníku a septimy vyráží na kolech do Mladočova, kde prožijí týden se sportovními aktivitami. Kromě cykloturistiky (celodenní výlet, časovka do vrchu) je čeká střelba ze vzduchovky, získávají dovednosti k pobytu a orientaci v přírodě, které si posléze mohou ověřit v orientačním závodě.  Věnují se lanovým aktivitám, tradičním i netradičním sportovním hrám (laccros, kubb) a dalším sportovně pohybovým aktivitám (lukostřelba). Zpestřením bývá závod v biatlonu, boj o hrad a vejcomet.

Sportovní kroužek – během celého školního roku nabízíme studentům sportovní vyžití i v době mimoškolní. Zájemci mají možnost zdokonalit se v pohybových dovednostech známých sportovních odvětví a zkusit si i sporty netradiční (střelba ze vzduchovky, lacross a různé variace sportů).

Sazka Olympijský víceboj – již třetím rokem jsme zapojeni do sportovního projektu SOV. Projekt se týká základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci během celého školního roku plní osm disciplín, které jsou vybrány tak, aby pokryly všech 8 klíčových pohybových schopností dětí (rychlost, ohebnost, vytrvalost, síla, hbitost, rovnováha, silová vytrvalost, výbušnost). Hlavním cílem je zapojit do tělovýchovných aktivit co nejvíce žáků a motivovat je k tomu, aby sportovali i ve volném čase. Výstupem jejich snažení je sportovní vysvědčení na konci června. Zde mohou vidět, jaké jsou jejich silné stránky, a dostanou tipy, jak se zlepšit v disciplínách ostatních. Odměnou (kromě dobrého pocitu z pohybu) pro žáky i školu může být návštěva olympijské hlídky (patroni projektu z řad našich předních sportovců) nebo nové sportovní vybavení pro školu.

AŠSK – Asociace školních sportovních klubů je největší sportovní sdružení pro děti a mládež, které každoročně připravuje sportovní a tělovýchovné soutěže pro žáky ZŠ a studenty SŠ. Při naší škole pracuje sportovní klub VIKTOR, který je členem AŠSK. Členství v AŠSK nám přináší možnost zúčastnit se sportovních soutěží pořádaných AŠSK, zvýhodněné startovné na těchto akcích, možnost školení pro pedagogické pracovníky v oblasti tělesné výchovy a sportu.

Pod záštitou AŠSK se účastníme především turnajů ve volejbale, florbalu, basketbalu a atletice v kategorii dívek a chlapců, sportovců ZŠ i SŠ. A ve všech býváme úspěšní. Ve školním roce 2016/2017 děvčata postoupila do krajského kola ve volejbale. Florbaloví hráči (studenti vyššího gymnázia) a basketbalisté (žáci nižšího gymnázia) ve svých sportech a kategoriích vyhráli krajské kolo a dostali se mezi posledních 16 týmů. V republikové kvalifikaci bojovali o postup mezi 5 týmů v ČR.

Další soutěže a závody, kterých se účastníme (mimo rámec AŠSK):

Plavecká soutěž měst - studenti naší školy pravidelně svými výkony podporují město Litomyšl v této prestižní soutěži. I díky našim plavcům se Litomyšli podařilo posunout se v kategorii měst do 20 tisíc ze 4. místa v roce 2015 na místo 2 (v roce 2017).

CORNY Středoškolský atletický pohár - každoroční atletické utkání družstev pořádané Českým atletickým svazem, opět s naší účastí v kategorii dívek a chlapců.

Plavecká školní liga – plavecké štafety družstev na 4x50m, kterých se studenti našeho gymnázia (prima – kvarta) zúčastnili. Závody probíhají na podzim a na jaře a nejlepší týmy postupují do SUPERFINÁLE.

Středoškolská futsalová liga – poprvé jsme se zapojili do této soutěže ve školním roce 2016/2017 a poměřili jsme své výkony se soupeři ve dvou kolech.

Pohár českého florbalu středních škol - soutěž studentů 1. a 2. ročníků v této populární hře (2015/2016  děvčata účast v krajském kole, chlapci republiková kvalifikace).

OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů je další atletickou soutěží, ve které opakovaně bodujeme. Jedná se o sportovní desetiboj pro žáky nižšího gymnázia.

Sportovně turistická exkurze do Slovinska – začátkem června 2017 vyrazil autobus plný studentů směr Bovec (Julské Alpy, Triglavský národní park). Cílem byla lehká turistika v krásné krajině, ale hlavně adrenalinové sporty – raft a canyoning. V pořádání těchto exkurzí budeme i v dalších letech pokračovat.

Plavání pro studenty nižšího gymnázia – vítězství v litomyšlské oblasti Plavecké školní ligy nám, kromě báječného pocitu z předvedených výkonů, přináší další bonusy, např. 3 hodiny v bazénu ZDARMA pro všechny studenty naší školy. Čas v bazénu užíváme naplno - štafetou tříd a soutěží o nejrychlejšího jezdce na tobogánu. A samozřejmě spoustou zábavy ve vodě i pod vodou.

Zlatá tretra Ostrava – tradiční výjezd autobusu na konci školního roku do Ostravy za atletickými výkony světové úrovně. Tradiční jsou i „naše“ místa na tribuně vítkovického stadionu na konci cílové rovinky. Fandíme a tleskáme sportovním soubojům a kvalitním výsledkům.

O Pohár rektora Univerzity obrany - dva tříčlenné týmy z naší školy se pravidelně účastní soutěže pořádané Univerzitou obrany v Brně. Tato branně-vědomostní soutěž (např. reálie z Británie a Irska v anglickém jazyce, hod granátem na cíl, střelba ze vzduchovky) se pravidelně koná v měsíci září a naši žáci jsou již tradičně jejími účastníky.

Poslední články

Krásné stříbrné místo

Krásné stříbrné místo

Ve středu 26. 9. 2018 se v Brně na Univerzitě obrany konal 10. ročník vědomostní a dovednostní branné soutěže „O pohár rektora Univerzity obrany“. 22 soutěžních týmů, složených ze dvou chlapců a jedné dívky, si prošlo testem z reálií Velké Británie a Irska v anglickém jazyce, aplikovalo znalosti z matematiky a fyziky a dokazovalo, jaký mají všeobecný přehled. To vše na trati o délce přes 3000 m, kterou museli zdolat v co nejkratším čase. Druhá část soutěže byla zaměřena na dovednosti. Soutěžící se vystřídali na 6 stanovištích, kde proběhl hod granátem na cíl, střelba ze vzduchovky, překonávání překážek, vybrané disciplíny z lezeckých center, závod na koloběžkách a lukostřelba.

Turistický kurz 7.P a 3.A 2018

Turistický kurz 7.P a 3.A 2018

V pondělí 18. června dopoledne jsme vyrazili na kolech od gymnázia v Litomyšli do Mladočova na týdenní turistický kurz. Přibližně kolem desáté se nám podařilo dojet do kempu, kde už čekali ostatní, kteří na kole nejeli. Po zbytek dopoledne byl poměrně volný program, a tak jsme většinu času mohli strávit u bazénu. Po obědě nás čekala 2 zaměstnání, která měli na starost učitelé – mapa s panem Jetmarem, střílení s panem Hanusem, míčové hry s paní Novotnou nebo neobvyklé hry se slečnou Hanusovou. Večerní program si pro nás připravil místní animátor Vláďa - 2 bojové hry, jedna s kladivy a štíty a druhá ve stylu paintballu, jako munice nám ale sloužila „vékáčka“ (volné koule). Nakonec nám Vláďa předvedl cviky pro ranní desetiminutovku, která byla nedílnou součástí každého našeho rána v Mladočově.

Zlatá tretra

Zlatá tretra

Ve středu 13. června jsme vyjeli na Zlatou tretru do Ostravy. Tentokráte byla účast poloviční než v minulých letech, protože chybělo hlavní lákadlo - známý rychloběžec Usain Bolt. Přesto ale byl výlet jedinečný a my, účastníci, jsme si ho užili. Nejenže jsme viděli známé sportovce, jako třeba sprintera Masláka, zvaného Máslo, i Kima Collinse, nizozemskou atletku Schippers a oštěpařku Ogrodníkovou, ale také jsme se stali úspěšnými lovci podpisů a fotografií.

Další články

 • Do Moravské pro vítězství (Petra Hanusová, 28. května 2018)
 • Odznak všestrannosti olympijských vítězů (Petra Hanusová, 27. května 2018)
 • Mokré superfinále aneb plavecká školní liga potřetí (Petra Hanusová, 16. května 2018)
 • ZLATÁ TRETRA 2018 (Šárka Chalupníková, 11. května 2018)
 • Sportovně-turistický kurz – základní informace a materiály ke stažení (Petr Hanus, 29. dubna 2018)
 • Odznak všestrannosti olympijských vítězů (Petra Hanusová, 24. dubna 2018)
 • Bílí hadi jsou borci!! (Šárka Chalupníková, 16. dubna 2018)
 •  
   
   
  Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
  Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum