Předmětová komise tělesné výchovy

Základní informace

Tělesnou výchovu vyučujeme ve všech ročnících jako samostatný předmět s dvouhodinovou dotací. Předmětovou komisi tělesné výchovy na naší škole tvoří aprobovaní vyučující. Hlavní činností tělovýchovné komise je naplňování osnov a školního vzdělávacího programu. Protože tělesná výchova přesahuje i do „všedních“ situací našeho života, snaží se vyučující tělesné výchovy nejen naplňovat ŠVP a povinné složky výuky, ale vést studenty i k péči o své zdraví (prevence nemocí) a k zdravému životnímu stylu. Všechny žáky bez ohledu na individuální dispozice vedeme k tomu, aby zažili radost z pohybu a hry a tím získali pokud možno trvalý kladný vztah ke sportu nebo jiné, jim přiměřené, podobě fyzické aktivity.

Studenti si v tělesné výchově osvojují dovednosti a návyky, které jim dávají možnosti kultivovat vlastní osobnost a zodpovědně pečovat o své tělo. Zaměřuje se zejména na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže sedavého způsobu života i pobytu ve škole, na rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu, na prožitek radosti z pohybu.

Stejně tak umožňujme setkání s méně obvyklými sportovními aktivitami (bowling, spinning, fitbox, bosu, squash, snowboard i základy první pomoci v praxi) a nabízíme možnosti jejich využití ve volném čase. Nedílnou součástí výchovně-vzdělávací práce vyučujících tělesné výchovy je realizace lyžařských kurzů, letních (sportovně-turistických) kurzů se zaměřením na pohyb a pobyt v přírodě a pořádání turnajů.

Lyžařské kurzy – žáci nižšího gymnázia (sekunda) a studenti vyššího gymnázia (1. ročník a kvinta) se každoročně účastní lyžařského výcvikového kurzu. Kurzy probíhají v různých lokalitách, v posledních letech odjížděli žáci nižšího gymnázia lyžovat do Čenkovic, 1. ročníky a kvintáni na Dolní Moravu.

Sportovně turistický kurz – v červnu studenti 3. ročníku a septimy vyráží na kolech do Mladočova, kde prožijí týden se sportovními aktivitami. Kromě cykloturistiky (celodenní výlet, časovka do vrchu) je čeká střelba ze vzduchovky, získávají dovednosti k pobytu a orientaci v přírodě, které si posléze mohou ověřit v orientačním závodě.  Věnují se lanovým aktivitám, tradičním i netradičním sportovním hrám (laccros, kubb) a dalším sportovně pohybovým aktivitám (lukostřelba). Zpestřením bývá závod v biatlonu, boj o hrad a vejcomet.

Sportovní kroužek – během celého školního roku nabízíme studentům sportovní vyžití i v době mimoškolní. Zájemci mají možnost zdokonalit se v pohybových dovednostech známých sportovních odvětví a zkusit si i sporty netradiční (střelba ze vzduchovky, lacross a různé variace sportů).

Sazka Olympijský víceboj – již třetím rokem jsme zapojeni do sportovního projektu SOV. Projekt se týká základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci během celého školního roku plní osm disciplín, které jsou vybrány tak, aby pokryly všech 8 klíčových pohybových schopností dětí (rychlost, ohebnost, vytrvalost, síla, hbitost, rovnováha, silová vytrvalost, výbušnost). Hlavním cílem je zapojit do tělovýchovných aktivit co nejvíce žáků a motivovat je k tomu, aby sportovali i ve volném čase. Výstupem jejich snažení je sportovní vysvědčení na konci června. Zde mohou vidět, jaké jsou jejich silné stránky, a dostanou tipy, jak se zlepšit v disciplínách ostatních. Odměnou (kromě dobrého pocitu z pohybu) pro žáky i školu může být návštěva olympijské hlídky (patroni projektu z řad našich předních sportovců) nebo nové sportovní vybavení pro školu.

AŠSK – Asociace školních sportovních klubů je největší sportovní sdružení pro děti a mládež, které každoročně připravuje sportovní a tělovýchovné soutěže pro žáky ZŠ a studenty SŠ. Při naší škole pracuje sportovní klub VIKTOR, který je členem AŠSK. Členství v AŠSK nám přináší možnost zúčastnit se sportovních soutěží pořádaných AŠSK, zvýhodněné startovné na těchto akcích, možnost školení pro pedagogické pracovníky v oblasti tělesné výchovy a sportu.

Pod záštitou AŠSK se účastníme především turnajů ve volejbale, florbalu, basketbalu a atletice v kategorii dívek a chlapců, sportovců ZŠ i SŠ. A ve všech býváme úspěšní. Ve školním roce 2016/2017 děvčata postoupila do krajského kola ve volejbale. Florbaloví hráči (studenti vyššího gymnázia) a basketbalisté (žáci nižšího gymnázia) ve svých sportech a kategoriích vyhráli krajské kolo a dostali se mezi posledních 16 týmů. V republikové kvalifikaci bojovali o postup mezi 5 týmů v ČR.

Další soutěže a závody, kterých se účastníme (mimo rámec AŠSK):

Plavecká soutěž měst - studenti naší školy pravidelně svými výkony podporují město Litomyšl v této prestižní soutěži. I díky našim plavcům se Litomyšli podařilo posunout se v kategorii měst do 20 tisíc ze 4. místa v roce 2015 na místo 2 (v roce 2017).

CORNY Středoškolský atletický pohár - každoroční atletické utkání družstev pořádané Českým atletickým svazem, opět s naší účastí v kategorii dívek a chlapců.

Plavecká školní liga – plavecké štafety družstev na 4x50m, kterých se studenti našeho gymnázia (prima – kvarta) zúčastnili. Závody probíhají na podzim a na jaře a nejlepší týmy postupují do SUPERFINÁLE.

Středoškolská futsalová liga – poprvé jsme se zapojili do této soutěže ve školním roce 2016/2017 a poměřili jsme své výkony se soupeři ve dvou kolech.

Pohár českého florbalu středních škol - soutěž studentů 1. a 2. ročníků v této populární hře (2015/2016  děvčata účast v krajském kole, chlapci republiková kvalifikace).

OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů je další atletickou soutěží, ve které opakovaně bodujeme. Jedná se o sportovní desetiboj pro žáky nižšího gymnázia.

Sportovně turistická exkurze do Slovinska – začátkem června 2017 vyrazil autobus plný studentů směr Bovec (Julské Alpy, Triglavský národní park). Cílem byla lehká turistika v krásné krajině, ale hlavně adrenalinové sporty – raft a canyoning. V pořádání těchto exkurzí budeme i v dalších letech pokračovat.

Plavání pro studenty nižšího gymnázia – vítězství v litomyšlské oblasti Plavecké školní ligy nám, kromě báječného pocitu z předvedených výkonů, přináší další bonusy, např. 3 hodiny v bazénu ZDARMA pro všechny studenty naší školy. Čas v bazénu užíváme naplno - štafetou tříd a soutěží o nejrychlejšího jezdce na tobogánu. A samozřejmě spoustou zábavy ve vodě i pod vodou.

Zlatá tretra Ostrava – tradiční výjezd autobusu na konci školního roku do Ostravy za atletickými výkony světové úrovně. Tradiční jsou i „naše“ místa na tribuně vítkovického stadionu na konci cílové rovinky. Fandíme a tleskáme sportovním soubojům a kvalitním výsledkům.

O Pohár rektora Univerzity obrany - dva tříčlenné týmy z naší školy se pravidelně účastní soutěže pořádané Univerzitou obrany v Brně. Tato branně-vědomostní soutěž (např. reálie z Británie a Irska v anglickém jazyce, hod granátem na cíl, střelba ze vzduchovky) se pravidelně koná v měsíci září a naši žáci jsou již tradičně jejími účastníky.

Poslední články

Bagříci nás šetřili, přesto s přehledem zvítězili

Bagříci nás šetřili, přesto s přehledem zvítězili

S obrovským zpožděním se dnes (28. 6.) uskutečnil dlouho odkládaný zápas…zápas pro vítěze vánočního volejbalového turnaje 2019.

Zlatá tretra 2022

Zlatá tretra 2022

Letos jsme se dočkali :-) Po dlouhé pauze jsme se vrátili do Ostravy na Zlatou tretru. 31. května plný autobus milovníků atletických disciplín zamířil směr vítkovický stadion.

ZLATÁ TRETRA Ostrava

ZLATÁ TRETRA Ostrava

Vážení studenti, milovnící atletiky, informační schůzka proběhne 30. 5. 2022 o velké přestávce (v 9:35) v aule. Účast nutná!

Další články

 • Informace o sportovně-turistickém kurzu 2022 pro 2.A a 6.P (Petr Hanus, 21. dubna 2022)
 • Minifotbal na umělce (Ivana Vanclová, 13. dubna 2022)
 • Pojedeme do Ostravy? (Šárka Chalupníková, 7. dubna 2022)
 • Jak jsme se porazily samy (Ivana Vanclová, 23. března 2022)
 • Lyžařský kurz 1.A a 5.P (Jan Jirmásek, 21. února 2022)
 • Lyžařské kurzy (Ivana Vanclová, 16. září 2021)
 • Informace ke sportovně-turistickému kurzu (Petr Hanus, 15. června 2021)
 •  
   
   
  Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
  Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum