Kulturní činnost

Adventní zastavení v Galerii Sklenář

Adventní zastavení v Galerii Sklenář

Ve čtvrtek 15. prosince navštívili studenti 2.A třídy Galerii Zdeňka Sklenáře v Litomyšli. Od 26. 11. 2011 do 4. 2. 2012 zde galerista Zdeněk Sklenář vystavuje ranou tvorbu malíře Václava Boštíka. Rodák z Horního Újezda u Litomyšle a patrně největší absolvent litomyšlského gymnázia dvacátého století patří zároveň k nejvýznamnějším osobnostem českého výtvarného umění moderní doby.

Adventní radovánky

Adventní radovánky

V podvečer 6. prosince jsme se společně sešli ve velkém sále Smetanova domu, abychom si i letos užili předvánočních radovánek.

Při slavnostní Glorii, kterou nám zahráli na trubky Zdeněk Bydžovský, František Střasák a na klavír je doprovodila Iva Věnečková, už na pódiu stáli naši nejmladší studenti. Už se nemohli dočkat až nejen zazpívají své písně, ale pošlou do publika svoje vlastnoručně vyrobené vlaštovky, na které napsali ta nejkrásnější vánoční přání. Sekunda zase svá přání zazpívala v písních Tomáše Kluse. Tercie si užila Tichou noc i s jinými národy, a tak se na pódiu objevila Francouzska, Němka s houslemi, Skot, Ruska, dokonce japonský pár a nakonec přišla i Mařenka a český Honza. Kvarta si společně s Karlem Teleckým zazpívala „po moravsku“ Husličky (písničku V. Redla). Prváci a kvintáni nás ve svém songu seznámili s osudem vánočních kaprů a saxofonovému sólu Marušky Maršálkové nemohl nikdo odolat, a tak došlo i na tanec. Druháci a sextáni zazpívali píseň, která by se mohla stát i mottem – Dokud se zpívá, ještě se neumřelo - a program jednotlivých tříd uzavřeli písní Last Christmas.

Adventní radovánky (pozvánka)

Adventní radovánky (pozvánka)

Gymnázium A. Jiráska v Litomyšli si Vás dovoluje pozvat na ADVENTNÍ RADOVÁNKY, které se konají v úterý 6. prosince 2011 od 17 hodin ve Smetanově domě.

Jazz a rock, seznamte se, prosím

Jazz a rock, seznamte se, prosím

V pátek 11. 11. 2011 se studentům 1. a 2. ročníku a paralelních tříd nižšího gymnázia představilo šest členů Pardubické komorní filharmonie.

Tentokrát ale nebyli oblečeni ve fraku. Představili nám (a to doslovně) hudbu zcela jiných žánrů, než kterou bychom od nich očekávali. Začali ragtimem (společně s nimi jsme putovali hudebním světem asi sto let) a loučili se s námi skladbami Pink Floydu a Bobba McFerrina. Díky za příjemně strávenou hodinku v dobré společnosti muzikantů a s dobrou hudbou patří Liboru Ježkovi (1. housle), Petru Vránovi (2. housle), Petru Klasovi (viola), Davidu Matouškovi (violoncello), Pavlu Mertovi (saxofon) a Lubomíru Hronovi (trubka).

Otevření učebny hudební výchovy

Otevření učebny hudební výchovy

Studenti gymnázia A. Jiráska v Litomyšli začali užívat nově zařízenou učebnu hudební výchovy.

Ve čtvrtek 20. října proběhla na půdě litomyšlského gymnázia malá slavnost. Za přítomnosti vedení školy, části vyučujících a asi stovky studentů byla uvedena do provozu nově zařízená hudebna.

Les Misérables – Městské divadlo v Brně

Les Misérables – Městské divadlo v Brně

Ve čtvrtek 13. října zhlédne padesát našich studentů (ze septimy, sexty a kvinty) muzikál Les Misérables – Bídníci.

Adaptaci románu Victora Huga – tříhodinový hudební maratón – nastudoval umělecký soubor Městského divadla v Brně v režii Stanislava Moši.

Houslový recitál Josefa Špačka

Houslový recitál Josefa Špačka

V podvečer 5. října proběhl v malém sále Smetanova domu již tradiční podzimní koncert, který pořádá naše gymnázium.

Tentokrát se naším hostem stal mimořádně talentovaný mladý houslista Josef Špaček, který se po studiích na prestižní newyorské Juilliard School u slavného houslisty Itzhaka Perlmana vrátil do České republiky a stal se koncertním mistrem České filharmonie (nejmladším v historii tohoto významného hudebního tělesa). Na klavír ho mistrně doprovázel Miroslav Sekera.

Houslový recitál Josefa Špačka

Houslový recitál Josefa Špačka

Gymnázium A. Jiráska si Vás dovoluje pozvat na HOUSLOVÝ RECITÁL JOSEFA ŠPAČKA, který se koná ve středu 5. října 2011 v 20.00 hod. v malém sále Smetanova domu.

Gymnazisté v zajetí rytmů samby

Gymnazisté v zajetí rytmů samby

V pátek 16. září 2011 navštívili naši studenti jeden z koncertů festivalu Mladá Smetanova Litomyšl. Hudební mládež ČR tentokrát hostila Miloše Vacíka, pedagoga, vyhlášeného hudebníka a především zakladatele skupiny Tam tam orchestra. Páteční dopoledne tedy patřilo perkusím a především rytmům Brazílie. Velký sál Smetanova domu se proměnil ve školu samby, v níž se nejodvážnějšími a nejnadanějšími žáky stali naši primáni, kteří si s Milošem Vacíkem zahráli na pódiu Sambu Batucadu. To, že jsou jihoamerické rytmy blízké všem našim studentům a studentkám, v druhé polovině koncertu prokázaly i perkusistky ze 2. ročníku.

Akční Vladimír Havlík

Akční Vladimír Havlík

Vladimír Havlík, dnes docent Univerzity Palackého v Olomouci, patří bezesporu k nejvýraznějším představitelům českého a moravského akčního umění osmdesátých a devadesátých let dvacátého století (v současnosti se věnuje převážně pedagogické práci a malbě). Ve středu 23. března navštívil naši školu, aby studentům 2.A a sexty přiblížil svou tvorbu a akci jako možnost výtvarného projevu vůbec.

Většina posluchačů se s akční tvorbou setkala poprvé. Jak vyplynulo z pozdější diskuse, nebylo jim Havlíkovo počínání zpočátku příliš srozumitelné. Postupně se ale – také díky zobecňujícím hodnotícím soudům výtvarníka – do jeho světa dokázali vpravit a mnohým se v něm i zalíbilo. Obzvláště když po teoretické části následovala taková praktičtější, v jejímž průběhu si několik skupinek studentů vyzkoušelo jistou akci zaměřenou na vnímání vazeb mezi lidmi a jejich výtvarné zpodobení.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum