Organizace gymnázia po dobu mimořádných opatření

Autor: Ivana HynkováPublikováno: 12. března 2020Zobrazeno: 873×Zařazení článku: aktuality
Gymnázium Litomyšl
Gymnázium Litomyšl

Vzhledem k mimořádným opatřením spojeným s prevencí výskytu koronaviru COVID-19 se ruší všechny činnosti, které vyžadují přítomnost nebo osobní kontakt mezi vyučujícími a studenty.

Mezi tyto činnosti patří:

a) výuka

b) pořádání exkurzí

c) pořádání zahraničních výměnných pobytů

d) pořádání zahraničních výjezdů v rámci projektu Erasmus+

e) osobní konzultace vyučujících se studenty

f) jakékoli další akce, které jsou spojeny s přítomností studentů ve škole

Přítomnost pracovníků na pracovišti

Pedagogickým pracovníkům je umožněna a doporučena práce z domova.

Nepedagogickým pracovníkům je stanoven plán služeb na pracovišti, ve zbývajícím čase je taktéž umožněna práce z domova.

Vstup do budovy bude pedagogickým pracovníkům umožněn na nezbytně nutnou dobu, a to po domluvě s vedením školy.

Povinnosti vyučujících

Po dobu trvání mimořádných opatření se ukládá pedagogickým pracovníkům povinnost informovat studenty o způsobu kompenzace výuky, kterou není možné realizovat standardní formou. Vyučující příslušného předmětu bude informovat studenty o formě náhrady výuky (samostudium, konzultace přes mail, zaslání výukových materiálů, zadání seminárních prací, atd.). Vyučující budou informovat studenty o rozsahu, očekávaných výstupech a způsobu kontroly těchto výstupů po ukončení mimořádných opatření.

Povinnost studentů

Formy zvolené kompenzace přímé výuky nahrazují zrušenou přímou výuku. Vyučující může zahrnout výsledky samostudia či jiné formy kompenzace přímé výuky do celkové klasifikace a má právo po studentech požadovat znalosti získané samostudiem či jinou formou kompenzace výuky při klasifikaci.

Komunikace ve studijních záležitostech

Z důvodu uzavření budovy gymnázia bude komunikace studentů s třídními učiteli i s vyučujícími konkrétních předmětů probíhat prostřednictvím elektronické pošty. Mailové adresy všech zaměstnanců jsou uvedené na webových stránkách školy.

 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum