Oznámení o konání voleb do školské rady

Autor: Ivana HynkováPublikováno: 11. září 2020Zobrazeno: 162×Zařazení článku: aktuality
Gymnázium Litomyšl
Gymnázium Litomyšl

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebního řádu schváleného Radou Pardubického kraje usnesením č. R/318/05 ze dne 23. 6. 2005 vyhlašuje ředitelka gymnázia „DOPLŇOVACÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY“ člena zvoleného za zákonné zástupce a zletilé žáky a „VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY“ na období 2021-2024, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít tři členy.

Doplňovacími volbami je potřeba doplnit aktuální školskou radu o jednoho člena zvoleného za zákonné zástupce a zletilé žáky.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

• zákonní zástupci žáka školy mohou navrhnout kandidáta, a to jakéhokoliv zákonného zástupce žáka školy nebo zletilého žáka školy

• kandidáti do školské rady podávají přihlášku ke kandidatuře do úterý 25. 9. 2020 v kanceláři školy, přihlášky budou přijímány pouze po telefonické domluvě (461615061) s hospodářskou školy

• kandidátka bude zveřejněna od 29. 9. 2020 do 9. 10. 2020 ve vestibulu školy a na webových stránkách školy (www.glit.cz)

• volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky se uskuteční 12. 10. 2020 v označené volební místnosti školy od 14:00 do 16:30 hodin. Ve volební místnosti se každý volič prokáže průkazem totožnosti, poté obdrží volební lístky a dle zákona zvolí kandidáta do školské rady

• volba kandidátů pedagogickými pracovníky se uskuteční 12. 10. 2020 ve sborovně školy od 13:30 do 14:15 hod.

• volby se uskuteční tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva

Dokumenty ke stažení

Typ Soubor Název / komentář Velikost Přidáno
pdf prihlaska-kandidata-do-skolske-rady.pdf Přihláška kandidáta do školské rady 389 kB 11. 9. 2020 i

Vložil: Ivana Hynková

Staženo: 27×

 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum