Přijímací řízení

Pro školní rok 2022/2023 bude přijato do 1. ročníku čtyřletého studia celkem 30 žáků a do osmiletého studia také 30 žáků.

Škola bude otevírat pro školní rok 2022/2023 jednu třídu osmiletého studia a jednu třídu čtyřletého studia.

První kolo přijímacího řízení

Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušku dle ustanovení § 60 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. školského zákona, a to z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Uchazeči mají právo konat jednotné zkoušky dvakrát a do hodnocení jim bude započten lepší výsledek každého z testů.

V prvním kole přijímacího řízení se budou přijímací zkoušky konat pro čtyřleté studium:

1. termín úterý 12. dubna 2022

2. termín středa 13. dubna 2022

V prvním kole přijímacího řízení se budou přijímací zkoušky konat pro osmileté studium:

1. termín úterý 19. dubna 2022

2. termín středa 20. dubna 2022

 

Náhradní termíny pro konání přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení jsou stanoveny:

1. termín úterý 10. května 2022

2. termín středa 11. května 2022

 

Přihlášky ke vzdělávání podávají uchazeči na předepsaných tiskopisech ředitelce gymnázia do úterý 1. března 2022 (www.glit.cz/dokumenty.html).

Upozorňujeme uchazeče o studium, že naše škola nepožaduje, aby měli přihlášku ke studiu potvrzenou lékařem - zdravotní způsobilost ke vzdělávání.

 

V Litomyšli dne 15. září 2021

Mgr. Ivana Hynková
ředitelka gymnázia 

Proč k nám jít studovat?

• Tradice již 380 let

• Studenti získají všeobecný přehled

• Dobrá úroveň výuky jazyků

• Možnost složit během studia mezinárodní certifikáty z anglického jazyka

• Dobře připraveni studenti na maturitní zkoušku jak na státní tak na profilovou část

• Studenti si vybírají v státní části maturitní zkoušky jak matematiku, tak cizí jazyk

• Dobře připraveni studenti na přijímací řízení na vysoké školy

• Vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na vysoké školy

• Studenti mají velmi dobré výsledky v oborových olympiádách

• Studenti se pravidelně umísťují na předních místech v Středoškolské odborné činnosti a Festivalu vědy a techniky

• Zapojení do mezinárodních projektů

• Exkurze

• Přednášky odborníků z praxe a akademické obce

• Škola organizuje lyžařské a sportovní kurzy

• Spolupráce s vysokými školami a firmami v regionu

Přednosti školy:

• kvalitní výuka

• přátelská atmosféra

• individuální přístup ke studentům

• možnost výběru z velké nabídky volitelných seminářů: matematický, fyzikální, chemický, biologický, zeměpisný, dějepisný, seminář z hudební a výtvarné výchovy, základy společenských věd a seminář z německého, anglického a francouzského jazyka, semináře z deskriptivní geometrie a z výpočetní techniky

• výuka latiny a deskriptivní geometrie

• výuka nepovinných jazyků: ruštiny, latiny

• výuka anglického jazyka ve čtyřech úrovních, kdy první skupinu učí rodilý mluvčí

• možnost složit mezinárodní zkoušku z anglického jazyka

• dělené hodiny jazyků, výpočetní techniky, tělesné výchovy, na nižším gymnáziu matematiky a českého jazyka, v prvním ročníku je dělena jedna hodina matematiky

• moderně vybavená chemická, fyzikální a biologická laboratoř

• dvě učebny výpočetní techniky

• dobré technické zázemí

• stabilizovaný a kvalifikovaný pedagogický sbor

• jazyková laboratoř, žákovská knihovna, studovna

• konzultační hodiny v případě studijních problémů

• sportovní hřiště, posilovna

• možnost zapojit se do ekologického projektu Globe

• spolupráce se školami ve Francii, Tchaj-wanu a Německé spolkové republice

• zapojení do EU projektu - Erasmus +

• zahraniční zájezdy do německy, francouzsky a anglicky mluvících zemí

• pravidelné pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí

• nabídka kroužků: sportovní kroužek, drama club, japonský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, konverzace s rodilým mluvčím

• školní psycholog

• možnost zapojit se do soutěže Festival vědy a techniky a do Středoškolské odborné činnosti

Dokumenty ke stažení

Typ Soubor Název / komentář Velikost Přidáno
doc vzor-odvolani-proti-neprijeti-2022.doc Vzor odvolání proti nepřijetí žáka/žákyně ke studiu 30 kB 28. 4. 2022 i

Vložil: Ivana Hynková

Staženo: 599×

pdf kriteria-prijimaciho-rizeni-2022-2023-ctyrlete.pdf Kritéria přijímacího řízení 2022–2023 – čtyřleté studium 153 kB 5. 4. 2022 i

Vložil: Ivana Hynková

Staženo: 605×

pdf kriteria-prijimaciho-rizeni-2022-2023-osmilete.pdf Kritéria přijímacího řízení 2022–2023 – osmileté studium 145 kB 31. 1. 2022 i

Vložil: Ivana Hynková

Staženo: 600×

pdf statistika-prijimacich-zkousek.pdf Statistika přijímacích zkoušek 2019–2021 60 kB 19. 1. 2022 i

Vložil: Ivana Hynková

Staženo: 650×

pdf prihlaska.pdf Přihláška ke studiu 288 kB 11. 1. 2022 i

Vložil: Ivana Hynková

Staženo: 607×

 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum