Školská rada

Školská rada při Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli je zřízena ke dni 1. 1. 2006 na základě zřizovací listiny Č.j.: KrÚ 22426/2005 OŠMS/41 vydané Radou Pardubického kraje na základě usnesení ze dne 15. 12. 2005.

Školská rada má 3 členy a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Školská rada ve školním roce 2020/2021

Zástupci zvolení za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:

Mgr. Dušan Simonides – předseda školské rady

Zástupci zvolení za pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Petra Jaklová

Zástupci jmenovaní Radou Pardubického kraje:

Ing. A Mgr. Vlasta Pemlová

Mandát členů školské rady našeho gymnázia trvá do prosince 2020.

Dokumenty ke stažení

Typ Soubor Název / komentář Velikost Přidáno
pdf jednaci-rad-skolske-rady.pdf Jednací řád školské rady 216 kB 6. 2. 2018 i

Vložil: Ivana Hynková

Staženo: 604×

Články

Oznámení

Oznámení

Dne 12. 10. 2020 se konaly na našem gymnáziu volby do Školské rady dle ustanovení § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Volby do školské rady

Volby do školské rady

Volby do školské rady se uskuteční v pondělí 12. října 2020. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.

Oznámení

Oznámení

Ve dnech 15.–16. 11. 2017 se konaly na našem gymnáziu volby do Školské rady.

Kandidáti do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky gymnázia

Kandidáti do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky gymnázia

Paní Milena Švábová – dcera 3.P a syn 6.P

Ing. Robert Pikna – dcera 6.P

Oznámení o konání voleb do školské rady

Oznámení o konání voleb do školské rady

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebního řádu schváleného Radou Pardubického kraje usnesením č. R/318/05 ze dne 23. 6. 2005 vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít tři členy.

Školská rada

Školská rada

Ve dnech 11. a 12. listopadu se konaly volby do školské rady. V úterý dne 11. listopadu byla jako zástupce pedagogů do této rady jednomyslně zvolena učitelka Mgr. Petra Jaklová. O den později byl zvolen pan Ing. Robert Pikna voliči z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2014

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2014

Seznamy kandidátů pro volby do školské rady, které se konají:

- v úterý dne 11. 11. 2014 od 13.30 do 14.00 hodin pro pedagogický sbor

- ve středu dne 12. 11. 2014 od 16.00 do 17.00 hodin pro zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty

Oznámení o konání voleb do školské rady

Oznámení o konání voleb do školské rady

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebního řádu schváleného Radou Pardubického kraje usnesením č. R/318/05 ze dne 23. 6. 2005 vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít tři členy.

Výsledky voleb do Školské rady

Výsledky voleb do Školské rady

Ve dnech 9.-10. 11. 2011 se konaly na gymnáziu volby do Školské rady.

Za pedagogické pracovníky byla zvolena Mgr. Helena Žďárová a za zákonné zástupce žáků a zletilých studentů byl zvolen Ing. Robert Pikna.

Jejich volební období je tři roky.

Oznámení o konání voleb do školské rady

Oznámení o konání voleb do školské rady

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebního řádu schváleného Radou Pardubického kraje usnesením č. R/318/05 ze dne 23. 6. 2005 vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít tři členy. Volby se budou konat dne 10. 11. 2011.

1 2
 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum