Školská rada

Školská rada při Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli je zřízena ke dni 1. 1. 2006 na základě zřizovací listiny Č.j.: KrÚ 22426/2005 OŠMS/41 vydané Radou Pardubického kraje na základě usnesení ze dne 15. 12. 2005.

Školská rada má 3 členy a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ve dnech 15.–16. 11. 2017 se konaly na našem gymnáziu volby do Školské rady. Za pedagogické pracovníky byla zvolena Mgr. Petra Jaklová. Za zákonné zástupce žáků a zletilé studenty byl zvolen Ing. Robert Pikna. Radou Pardubického kraje byla do školské rady jmenována Mgr. Ing. Vlasta Pemlová. Jejich volební období je tři roky.

První schůzka Školské rady se uskutečnila dne 16. ledna 2018, kde byl schválen jednací řád ŠR a byl jednomyslně zvolen předseda ŠR Ing. Robert Pikna. Zapisovatelkou byla schválena Mgr. Petra Jaklová.

Dokumenty ke stažení

Typ Soubor Název / komentář Velikost Přidáno
pdf jednaci-rad-skolske-rady.pdf Jednací řád školské rady 216 kB 6. 2. 2018 i

Vložil: Ivana Hynková

Staženo: 355×

Články

Oznámení o konání voleb do školské rady

Oznámení o konání voleb do školské rady

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebního řádu schváleného Radou Pardubického kraje usnesením č. R/318/05 ze dne 23. 6. 2005 vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít tři členy. Volby se budou konat dne 20. 11. 2008.

1. zasedání školské rady ve školním roce 2008/2009

1. zasedání školské rady ve školním roce 2008/2009

Dne 28. srpna 2008 proběhlo 1. zasedání školské rady ve školním roce 2008/2009 s následujícím programem:

2. zasedání školské rady

2. zasedání školské rady

Dne 9. října 2007 proběhlo 2. zasedání školské rady s následujícím programem :

1. zasedání školské rady ve školním roce 2007/2008

1. zasedání školské rady ve školním roce 2007/2008

Dne 27. srpna 2007 proběhlo 1. zasedání školské rady ve školním roce 2007/2008 s následujícím programem :

1 2
 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum