Úspěšnost studia

Úspěšnost našich absolventů ve školním roce 2019/2020

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2019/2020

Třída Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměrný prospěch
oktáva 11 10 0 1,631
4. ročník 14 15 0 1,707

Šest studentů našeho gymnázia také složilo nepovinnou zkoušku Matematiku+

Úspěšnost při přijímacím řízení na vysoké školy

  4.A 8.P
Hlásilo se na VŠ 29 19
Přijato 28 15
 úspěšnost 97,00 % 79,00 %
Humanitní obory 5 5
Přírodovědní obory 13 7
Technické obory 3 1
Ekonomické obory 3 0
VOŠ 1 0
Zahraniční VŠ 0 1
Soukromé VŠ 3 1
Ostatní (jazykové kurzy, nultý ročník) 0 0
Pobyt v cizině, zaměstnání apod. 0 6

Počet přijatých absolventů podle typu vysoké školy

Typ vysoké školy 4.A 8.P
Filozofické fakulty 1 3
Právnické fakulty 1 1
Lékařské a farmaceutické fakulty 2 3
Přírodovědecké fakulty 8 1
Ekonomické fakulty 4 0
Pedagogické fakulty 2 1
Sportovní fakulty 0 0
Technické fakulty 6 2
Zemědělské a lesnické fakulty 0 1
Veterinární fakulty 0 1
Fakulty sociálních studií 0 0
Konzervatoř, akademie 0 0

Úspěchy našich studentů

Přehled prospěchu žáků jednotlivých tříd v II. pololetí školního roku 2019/2020

Ročník Počet studentů Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Neklasifikován Průměrný prospěch
prima 31 25 6 0 0 1,208
sekunda 29 17 12 0 0 1,419
tercie 24 12 12 0 0 1,458
kvarta 31 17 14 0 0 1,499
kvinta 28 7 21 0 0 1,635
sexta 24 13 11 0 0 1,506
septima 29 8 21 0 0 1,817
oktáva 21 8 13 0 0 1,708
1. ročník 27 10 21 0 0 1,635
2. ročník 30 19 11 0 0 1,395
3. ročník 31 12 19 0 0 1,559
4. ročník 29 8 21 0 0 1,865

Počet zameškaných hodin za II. pololetí 2019/2020

Ročník Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka
prima 13
sekunda 17
tercie 13
kvarta 15
kvinta 7
sexta 22
septima 23
oktáva 16
1. ročník 11
2. ročník 11
3. ročník 22
4. ročník 15

Pochvaly a důtky udělené v roce 2019/2020

Pochvaly třídního učitele Pochvaly ředitelky školy Důtka třídního učitele Ředitelská důtka Napomenutí třídního učitele Chování žáka neuspokojivé Podmíněné vyloučení ze studia Zaostávání v předmětech
31 17 2 0 1 0 0 24

Nejlepší studenti jednotlivých ročníků pro školní rok 2018/2019

Třída Rozhodnutí pedagogické rady dne 24. 6. 2019
prima Jan Holub
sekunda Ludmila Saksunová
tercie Veronika Dezortová
kvarta Vojtěch Jůza
kvinta Matyáš Jůza
sexta Matěj Martiník
septima Valentina Vacková
1. ročník Matěj Drahoš
2. ročník Pavlína Balcarová
3. ročník Tereza Rubková

 

Nejlepším studentem gymnázia za školní rok 2018/2019 byl schválen Cenek Ondřej na pedagogické radě dne 24. 6. 2019 za 1. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti s prací „Fluorescence uranových minerálů jako metoda určování druhu“. Ondra získal také zvláštní cenu: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži a cenu České nukleární společnosti za práci se zaměřením na mírové využití jaderné energie.

 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum