Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 budou zveřejněny 29. 4. 2019 v 8:30 hodin

Autor: Ivana HynkováPublikováno: 23. dubna 2019Zobrazeno: 1248×Zařazení článku: aktuality
Gymnázium Litomyšl
Gymnázium Litomyšl

Všechna rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazečů ke studiu na naší škole si mohou vyzvednout zákonní zástupci uchazečů v kanceláři školy:

• v pondělí 29. dubna 2019 od 8:30 do 16:00 hodin

• v úterý 30. dubna 2019 od 7:00 do 16:30 hodin.

V tomto termínu lze odevzdat i zápisový lístek.

Odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole, a to nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané škole.

 

Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých uchazečů budou doručena prostřednictvím České pošty.

Pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů je připraven formulář:

VZOR ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ ŽÁKA/ŽÁKYNĚ KE STUDIU

na http://www.glit.cz/dokumenty.html.

 

Účastníci řízení a jejich zástupci mají dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do svého spisu, případně si činit výpisy či nechat si pořídit kopii spisu nebo jeho části. Termín pro nahlédnutí do spisu je 29. 4. 2019 od 7:00 do 8:30 hodin.

 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum