Zájezdy a exkurze

RUMUNSKO Banát 2013

RUMUNSKO Banát 2013

Naše škola společně se společností Dovolená Banát (a s participací neziskové organizace Člověk v tísni o.p.s.) připravuje desetidenní zájezd od Rumunska, konkrétně do Banátu do vesnice Eibentál.

Jde o oblast, kterou asi před 200 lety osídlili Češi a dodnes zde v 6 vesnicích žijí.

Cílem této „expedice“ je poznat nejen tuto svébytnou oblast, ale i kulturu místních obyvatel. Protože do těchto míst míří každoročně velké skupiny turistů, pravděpodobně je jen otázkou času, kdy tato ojedinělá kultura, zvyky a celková atmosféra místa definitivně zmizí. Proto jsme se rozhodli využít této lukrativní příležitosti a nabídnout našim žákům možnost podívat se do těchto míst.

Exkurze do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR

Exkurze do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR

V pondělí dne 29. října 2012 vyrazila třída septima na společenskovědní exkurzi do hlavního města Prahy. Cílem této exkurze byla budova Parlamentu České republiky (zde jsme měli možnost nahlédnout do prostor a jednacího sálu Poslanecké sněmovny ČR) a Valdštejnský areál s Valdštejnským palácem (zde se nachází sídlo Senátu ČR), tedy to, co se právě učíme v hodinách základů společenských věd a co patří do všeobecného vzdělání každého občana ČR.

Autobus pokaždé jinak

Autobus pokaždé jinak

Ve dnech 16. a 17. října 2012 navštívili naši studenti (2.A a sexta) firmu IVECO Czech Republic, a.s. ve Vysokém Mýtě. Tato exkurze spadá do koncepce technických a přírodních věd, kdy kromě přečerpávací elektrárny v Dlouhých Stráních mohou žáci navštívit v průběhu studia také ŠKODU AUTO a.s. v Mladé Boleslavi.

Na samém počátku jsme museli podstoupit celou řadu formálních a bezpečnostních opatření. Následovala krátká společná přednáška o dlouhé historii a tradici firmy.

Muzikál Jekyll a Hyde – Městské divadlo v Brně

Muzikál Jekyll a Hyde – Městské divadlo v Brně

Romantický muzikál Jekyll a Hyde – to je cíl další výpravy za kulturou, kterou v úterý 16. října absolvují studenti oktávy, septimy a sexty.

Zájezd do Divadla na Vinohradech

Zájezd do Divadla na Vinohradech

Ve středu 26. září pořádá naše gymnázium zájezd do Divadla na Vinohradech. Studenti vyššího gymnázia zhlédnou ve 207. repríze komedii „Jistě, pane ministře“, hru, která patří mezi nejoblíbenější tituly současného repertoáru DnV.

Adaptační den kvintánů

Adaptační den kvintánů

První pátek tohoto školního roku vyrazila kvinta do údolí Novohradky, aby se rychleji seznámila a sžila se svými novými spolužáky a spolužačkami. Počasí nám přálo, a tak jsme si užili typické babí léto v Pivnické rokli i při bloudění labyrintem v zámeckém parku v Nových Hradech. Během našeho putování krajem rytíře Toulovce jsme měli řadu příležitostí si s Denisou, Monikou, Adamem, Honzou a Josefem povídat i vzájemně se něco o sobě dozvědět.

Literárně historická exkurze 8.P

Literárně historická exkurze 8.P

Ve středu 12. září se studenti oktávy vydali na literárně historickou exkurzi do Prahy. Dopolední program vyplnila prohlídka dvou expozic v bývalých Sovových mlýnech, kde nyní sídlí Museum Kampa. Mecenáška a sběratelka umění Meda Mládková zde soustředila sbírky moderního středoevropského umění. V doprovodu lektorky jsme si prohlédli část kolekce Františka Kupky - zakladatele abstraktní malby, autora známých obrazů Katedrála, Tvar modré či Dvoubarevná fuga, díla, které inspirovalo oblečení české výpravy na letošní olympiádě v Londýně.

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Jako každý rok, tak i letos se na našem gymnáziu konal adaptační kurz pro primu a prváky. Uskutečnil se v Borové u Poličky, kam jsme také všichni společně i s naším pedagogickým dozorem odjeli ve středu 5. září v 9 hodin ráno. Na místě jsme se rozdělili do chatek, většinou po čtyřech. Poté už měli program primáni a prváci zvlášť.

Informace k zájezdu do Německa

Informace k zájezdu do Německa

Blíží se termín naší exkurze do Drážďan, Berlína a Tropical Islands, a proto podáváme bližší informace k cestě.

Na kole do Borové

Na kole do Borové

Jako každý rok tak i letos studenti třetího ročníku a septimy absolvovali pětidenní turistický kurz.

Samotný kurz začal v pondělí 11. června, kdy jsme se spolu s pedagogickým dozorem rozjeli na kolech do Borové u Poličky. Sraz byl okolo osmé hodiny ranní na hřišti naší školy, odkud jsme ve třech skupinkách odjeli směrem k Borové. Po cestě jsme postupně přibírali další spolužáky. Na trase nás nic nezaskočilo, žádné překvapení, pouze některé vyčerpávající kopce či delší čekání na opozdilé spolužáky. Všichni jsme nakonec v pořádku dojeli ještě před polednem na místo určení - kemp v Borové. Po zbytek dne jsme se zabydlovali na chatkách, vyzkoušeli teplotu vody v místím vyhřívaném bazénu a hráli různé kolektivní hry.

 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum