Zájezdy a exkurze

Dlouhé Stráně

Dlouhé Stráně

Dne 24. září se sexta společně s druhým ročníkem vydala na exkurzi. Na programu byla především návštěva vodní elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Počasí nám moc nepřálo, ale my byli přesvědčeni, že se tento výlet vydaří. Po dlouhé cestě v autobuse únavu na našich obličejích vystřídalo překvapení - přistoupila k nám objednaná průvodkyně a začala na nás „sypat“ velké množství nových informací, které jsme ani nestačili vstřebávat.

Exkurze kvinty a 1.A

Exkurze kvinty a 1.A

V úterý 7. 10. 2008 absolvovali studenti kvinty a prvního ročníku biologicko – fyzikální exkurzi do Hradce Králové. Nejprve navštívili informační centrum ČEZ při vodní elektrárně Hučák, kde měli možnost zhlédnout film o obnovitelných zdrojích a prohlédnout si nesčetné množství modelů elektráren a jejich zařízení, které využívají k výrobě elektřiny vodu, sluneční záření, vítr a biomasu. Vše bylo doplněno zajímavým výkladem, studenti si dokonce mohli vyzkoušet, jak funguje solární panel a jak vzniká tornádo.

Knižní hody v Havlíčkově Brodě

Knižní hody v Havlíčkově Brodě

V pátek 10. října 2008 se studenti 2. ročníku, části sexty a kvarty vypravili na 18. ročník Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

Pro návštěvníky této největší přehlídky současné knižní produkce připravili vystavovatelé několik tisíc knižních titulů a také nejčerstvější knižní novinky.

Naše studenty zaujal také doprovodný program – autogramiády významných českých spisovatelů a cyklus autorských čtení nazvaný „PEN-klub čte o lásce“.

Orlí hnízdo

Orlí hnízdo

Ve dnech 17.-18. 9. 2008 se skupina 45 studentů litomyšlského gymnázia vypravila na zahraniční zájezd do Rakouska.

Náš výlet začal večerním odjezdem od budovy gymnázia. Noc jsme strávili jízdou v autobuse až do té doby, kdy jsme v časných ranních hodinách spatřili pomalu ale jistě malá světélka nočního města. Byl to Salzburg, náš první cíl. Ještě za úsvitu jsme si prohlédli historické jádro města, měli jsme možnost obdivovat rozkvetlé zahrady kolem zámku Mirabell a viděli jsme rodný dům hudebního skladatele W. A. Mozarta.

Exkurze do Rakouska a SRN

Exkurze do Rakouska a SRN

Ve dnech 17. a 18.září 2008 se studenti GAJ zúčastnili exkurze do Rakouska a německého Berchtesgadenu. Navštívili Salzburg, vyjeli k tzv. Orlímu hnízdu na horu Kehlstein, prohlédli si dokumenty o vývoji nacismu v Německu v Muzeu dokumentaristiky v Obersalzbergu a navštívili solný důl v Berchtesgadenu.

Exkurze studenty obohatila o nové poznatky z německých reálií, dějepisu, zeměpisu i fyziky.

Adaptační kurz I. ročníku

Adaptační kurz I. ročníku

I. ročník litomyšlského gymnázia „podstoupil“ tzv. adaptační kurz v Borové u Poličky.

Seznamovacího kempu se však nezúčastnili pouze „PRVÁCI“ ale i žáci, kteří byli přijati na osmileté studium našeho gymnázia, čili „PRIMÁNI“.

Seznamovací výlet studentů primy v Borové u Poličky

Seznamovací výlet studentů primy v Borové u Poličky

Ve dnech 3. - 5. září se žáci primy vydali na seznamovací kemp do Borové u Poličky. Stejně jako v loňském roce i letos to pro ně byla příležitost poznat se mezi sebou i se seznámit s některými ze svých vyučujících. Ve čtvrtek je navštívila i paní ředitelka I. Hynková a paní zástupkyně H. Flídrová. Ne všichni studenti primy se znají, protože přicházejí ze základních škol v Litomyšli a ze základních škol z jejího okolí. Tento kemp je pro ně první příležitost, aby se poznali jinak než jen ve školních třídách a aby se tu vytvořil základ kolektivu.

Oktáva v Praze

Oktáva v Praze

5.září odjeli studenti oktávy na poznávací exkurzi do Prahy. Hlavním cílem byla návštěva České národní banky, dopoledne se uskutečnila prohlídka Staroměstské radnice. Tady studenti procházeli sály z různých historických období, poznali podzemí radnice, které jim přiblížilo vzhled ulic středověké Prahy, a také se jim nabídl neobvyklý pohled na pohyb postav na orloji z vnitřní části zařízení.

V České národní bance se studenti přístupnou a zajímavou formou seznámili s hlavními funkcemi této instituce a s vývojem českého bankovnictví. Dále si prohlédli stálou expozici v trezoru banky, kde je nejvíc zaujala možnost rozlišit pravé a padělané bankovky a kde se kromě jiného mohli seznámit s ochrannými prvky bankovek různých zemí. V závěrecném testu prokázali, že sledovali naučné filmy, výklad i vlastní expozici pozorně, a správně zodpověděli všechny položené otázky.

Návštěva sídla Pardubického kraje

Návštěva sídla Pardubického kraje

Studenti septimy a sedm studentek z III. ročníku našeho gymnázia byli dne 10. června na exkurzi v sídle Pardubického kraje. Studenty přivítal hejtman Pardubického kraje Ing. Ivo Toman a radní Pardubického kraje pro školství paní Marie Málková, kteří byli také po celou dobu exkurze jejich průvodci.

Hejtman a jeho náměstkyně se studenty navštívili sál Rady Pardubického kraje, pracovnu hejtmana a v jednacím sále zastupitelstva kraje studenty seznámili prostřednictvím prezentace s historii i současností kraje. Informovali je taktéž o fungování krajského úřadu, jeho kompetencích a organizační struktuře.

Lyžařský výcvik sekundy v Čenkovicích

Lyžařský výcvik sekundy v Čenkovicích

Od 13. do 18. ledna se studenti sekundy zúčastnili lyžařského výcviku v Čenkovicích. Absolvovali výuku na sjezdových lyžích a zájemci také krátký výlet na běžkách, jehož vyvrcholením bylo zdolání sjezdovky s řadou kuriózních pádů. Samozřejmostí byly přednášky týkající se lyžování a večerní soutěže, při kterých se bavili nejen studenti, ale i profesoři. Počasí nám příliš nepřálo, až na jediný den nás obklopovala pro Čenkovice poměrně typická mlha. Sněhové podmínky však byly v porovnání s loňským rokem dobré. Také zranění se nám vyhnula a tak v pátek mohlo všech 22 spokojených studentů v pořádku odcestovat zpět do Litomyšle.

 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum