Literární exkurze 3. ročníku aneb Máj v červnu

Začátkem června vyrazila 3. A do Prahy za poezií. Hned ráno po příjezdu do hlavního města jsme po delší době zamířili kolem letohrádku Královny Anny na Pražský hrad, kde už na nás čekal průvodce, který nás obeznámil s nejdůležitějšími fakty o celém areálu a následně jsme společně za jeho výkladu navštívili Svatovítský chrám, Starý královský palác a Vladislavský sál, podívali jsme se také do baziliky sv. Jiří a „protlačili se“ i Zlatou uličkou. A navíc, ač jsme to neplánovali, jsme se setkali i s vitalistickou „poezií“ – jenom nebyla na rohu ulice, ale naproti Mrákotínskému monolitu.

Z Hradčan jsme se vydali pěšky na Petřín, zde jsme měli krátkou občerstvovací zastávku nedaleko rozhledny. O potravu ducha jsme se postarali u památníku Karla Hynka Máchy, kde jsme četli pasáže nejznámější české romantické básně Máj.