Učební plán pro nižší gymnázium podle Školního vzdělávacího programu 

ŠVP s č.j.: GYMLI 119/2022

Předmět Ročník Celkem
prima sekunda tercie kvarta
Český jazyk a literatura 5 5 4 4 18
Anglický jazyk 4 4 3 3 15
Další cizí jazyk - - 3 3 6
Matematika 5 4 4 4 17
Informatika a výpočetní technika 1 1,5 1 1 4,5
Dějepis 2 2 2 2 8
Občanská výchova 1 1 2 2 6
Fyzika 2 1,5 2 2 7,5
Chemie - 1 2,5 2 5,5
Biologie a geologie 2 2 2,5 2 8,5
Zeměpis 2 2 2 1 7
Hudební výchova 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Projekty - 1 - - 1
Celkem: 29 30 32 31 122

 

Učební plán pro vyšší gymnázium podle Školního vzdělávacího programu

Předmět Ročník Celkem
kvinta sexta septima oktáva
Český jazyk a literatura 4 3 4 5 16
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Německý/Francouzský jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Základy společenských věd 1 1 2 4 8
Dějepis 2 1 2 2 7
Zeměpis 2 2 0 1 5
Matematika 4 5 3 2 14
Fyzika 3 2 3/1 0 8/1
Chemie 2 3/1 2 0 7/1
Biologie a geologie 3/1 2 2 1 8/1
Informatika a výpočetní technika 2/2 2/2 0 0 4/4
Estetická výchova 2/2 2/2 0 0 4/4
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Volitelný předmět 1       L/Dg 0/0 2/2 0/0 0/0 2/2
Volitelný předmět 2 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 3 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 4 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 5 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 6 0 0 0 1 1
Celkem: 33 33 34 32 132/45
33/13 33/15 34/9 32/8 177 hodin

 

Učební plán pro čtyřleté gymnázium podle Školního vzdělávacího programu

Předmět Ročník Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura 4 3 4 5 16
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Německý/Francouzský jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Základy společenských věd 1 1 2 4 8
Dějepis 2 1 2 2 7
Zeměpis 2 2 0 1 5
Matematika 4/1 5 3 2 14/1
Fyzika 3 2 3/1 0 8/1
Chemie 2 3/1 2 0 7/1
Biologie a geologie 3/1 2 2 1 8/1
Informatika a výpočetní technika 2/2 2/2 0 0 4/4
Estetická výchova 2/2 2/2 0 0 4/4
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Volitelný předmět 1       L/Dg 0/0 2/2 0/0 0/0 2/2
Volitelný předmět 2 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 3 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 4 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 5 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 6 0 0 0 1 1
Celkem: 33 33 34 32 132/46
33/14 33/15 34/9 32/8 178 hodin