Na jaře 3x s ACETem…tentokrát o etice třídního kolektivu, kyberšikaně a kritickém myšlení

Lektoři z ACETu se na naší škole v předchozích letech osvědčili, jejich hodiny s primární prevencí se už zabydlely ve školním plánu nižšího gymnázia a jsou vítaným zpestřením výuky.

Na prosincový preventivní program pro kvartu navázaly kurzy jarní pro zbývající ročníky nižšího gymnázia – primu, sekundu a tercii. Nejprve přijel ve čtvrtek 16. 5. 2024 pan Suchý do sekundy s návodem, jak si nastavit pravidla pro dobré fungování třídního kolektivu a užít si příjemné třídní klima. Kromě diskuze o zájmech, knihách, deskových hrách a sportu si sekundáni zahráli na sochy a sochaře, když tvořili pomocí vlastních těl zajímavá sousoší. Žáci byli nápadití a nebáli se odvážných kreací, při kterých museli spolupracovat a „jistit se“. Během programu si také popovídali o emocích, jak je vyjadřovat a poskytnout tak zpětnou vazbu svému okolí. Lektor programu byl nadšený nejen z kreativity studentů, ale i z pestrosti jejich volnočasových aktivit.

 

O týden později, ve čtvrtek 23. 5. 2024, pan Svoboda navštívil nejprve primu s programem „Skrytá nebezpečí internetu“ a v dalším bloku otevřel v tercii téma „Jak se nenechat napálit“. Prima se pustila do „hry s rolemi“ skutečných příběhů z prostředí sociálních sítí s jejich nebezpečími a nástrahami. Rady a návody, jak se jich vyvarovat a případně efektivně a bezpečně řešit, které v závěru pan Svoboda shrnul do důležitých deseti bodů, by mohly být velmi užitečným návodem pro všechny, kteří se ve virtuálním světě pohybují. Napadá vás nějaká fakt užitečná rada? Víte, co je IBS? Zeptejte se primy… Vědí to. Na závěr programu dostal pan Svoboda ode všech primánů zvednutý palec jako poděkování za parádní hodinu.

A jak se měla tercie? Nechala se napálit. Samozřejmě ne všichni, ale někteří měli z konspirací, triků podvodníků a fake news pěkně zamotanou hlavu. Magický trik s kartami ocenili úplně všichni. Zpětná vazba a hodnocení („čupr, dupr“, zajímavé, zábavné, fajn) ukazují, že i s tímto tématem si zkušený pan Svoboda poradil na výbornou.

Všechny třídy si programem prošly se svými třídními (paní Krejzovou, Šaldovou a Dvořákovou), které měly možnost pozorovat svou třídou, případně s ní vstoupit do nabízených aktivit.