Slavnostní předání maturitních vysvědčení

29. května  se v nově zrekonstruované aule gymnázia konalo slavnostní vyřazení letošních maturantů. Absolventi našeho gymnázia převzali za účasti starosty města maturitní vysvědčení a pochvaly za reprezentaci školy, za práci pro třídu a za výborný prospěch během celého studia.  

Pamětní mince Johna Fitzgeralda Kennedyho Obecně prospěšné společnosti rodiny Neugebauerových a Horských byla udělena Terezii Kladivové z oktávy.

Milí maturanti, přeji Vám šťasnou cestu.