Hurá do pravěku!

V pondělí 5. 6. se studenti naší kvinty – za laskavého doprovodu paní profesorky třídní a třídní dějepisářky – vypravili do údolí Křivolického potoka, které se nachází v blízkosti České Třebové. Do malebné krajiny je zde zasazena rekonstrukce pravěké osady. A tady byl jejich cíl. Manželé Maršálkovi, archeologové a nadšenci,  zde milým kvintánům objasnili mnoho zajímavostí o životě paleolitika, neolitika i člověka raných dob metalurgie.  Studenti zhlédli repliky pravěkých nástrojů, šperků, zbraní i nádob, které si navíc mohli i vlastnoručně ohmatat. Zkusili umlít mouku na žernovu a nahlédli do stavení, jaká si kdysi stavěli naši pravěcí předkové.

Jediným slabým místem exkurze byl nedostatek času, takže donesené špekáčky bylo třeba opéct jindy a jinde. A to snad studenti unesli. Nakonec jediný, kdo o špekáčky stál, byly vyučující.